JRT – poprzednie mioty.

***A***

***B***

***C***